Home > De praktijk > Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten
Na het succesvol afronden van je studie sta je er gelukkig niet alleen voor. We hebben een actieve beroepsvereniging waar je lid van kunt worden, de Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten (V.I.S.).  De V.I.S. is bij uitstek een platform waarbinnen je contact kunt onderhouden met Iokai Shiatsu-collega’s. Indien je aangesloten bent bij de V.I.S. worden je behandelingen door een groot gedeelte van de zorgverzekeraars erkend en in aanvullende verzekeringen vergoed.

 

De V.I.S. waarborgt de professionele uitoefening van het beroep en zorgt voor de maatschappelijke erkenning van Iokai Shiatsu als een vorm van shiatsu dat op HBO niveau wordt uitgeoefend. De V.I.S. ontplooit diverse initiatieven: het vergroten van de naamsbekendheid, onderhoud van contacten met zorgverzekeraars  en nascholing van Iokaishiatsutherapeuten.