Home > Nieuws > Diagnose in Iokai Shiatsu

Diagnose in Iokai Shiatsu

In het derde jaar van de opleiding focussen we ons op het stellen van een diagnose op de traditioneel oosterse manier en het uitvoeren van een passende behandeling. Al in het eerste en tweede jaar van de opleiding leer je zonder dat er teveel nadruk op ligt al een zekere basis over de oosterse manier van diagnose stellen. Het is een manier die anders is dan wat wij gewend zijn vanuit de reguliere westerse gezondheidszorg.

Allereerst is het goed om te beseffen dat wij als shiatsutherapeuten geen diagnose stellen zoals deze in de reguliere gezondheidszorg wordt gesteld. Een dergelijke diagnose is voorbehouden aan een daartoe bevoegde behandelaar en in de wet vastgelegd. Als wij het over het stellen van een diagnose hebben, bedoelen we hiermee dat we een beeld vormen van wat er met een cliënt aan de hand is zodat we daarop onze behandelstrategie kunnen aanpassen. Hierbij gaat het ons niet alleen om de klachten waar iemand mee komt, maar om de mens, de persoon achter de klachten. De werkelijke, diepere oorzaak van de problemen. Dit vraagt behalve inzicht in wat ziekte is en wat gezondheid is, om een onbevangen blik zonder oordeel en zonder vooringenomenheid.

Symptomen of klachten waar cliënten mee bij een shiatsutherapeut komen zijn heel divers. Het varieert van fysieke klachten zoals lage rugpijn, nek- en schouderklachten, chronische klachten tot emotionele en mentale problemen.  Deze symptomen die we zien zijn een uitdrukking van iemands Ki (levensenergie). Net zoals iemands gezondheid ook een uitdrukking is van Ki. Ki is voor ons in onze westerse maatschappij vaak een lastig te begrijpen iets. Je kunt het zien als een verzameling van onze levensfuncties. Wij ademen, we bewegen, we verteren voedsel, we hebben gedachten en emoties. Dat zijn allemaal functies van ons als mens. Deze functies noemen we in het Japans; Ki. In de traditionele Chinese geneeskunde wordt dit Qi genoemd. Een functie kun je niet zien. Ki kun je niet zien. Wel kun je de manifestatie hiervan zijn. Je ziet hoe iemand beweegt of welke emoties iemand heeft. Vergelijk het met de applicatiesoftware van je smartphone. Die kun je niet zien, maar je ziet wel de manifestatie hiervan in de vorm van geluid, beeld etc.

Als we een diagnose stellen in de traditionele oosterse geneeskunde, doen we dit door te kijken naar de manifestaties van Ki. Hoe ziet die manifestatie eruit. Hierbij gebruiken we meerdere diagnosevormen.

  • Bo Shin Kijken
  • Bun Shin Luisteren en ruiken
  • Mon Shin Vragen stellen en informatie inwinnen
  • Setsu Shin Voelen (haradiagnose, rugdiagnose, polsdiagnose en meridiaandiagnose)

Door te kijken, te luisteren of te ruiken, vragen te stellen en door te voelen, krijgen we een indruk hoe de Ki zich manifesteert. We zien en voelen de fysieke uitdrukking van de Ki en proberen te doorgronden waar de Ki lijdt. Of anders gezegd, waar kan de Ki zich niet meer aanpassen aan dat wat er gevraagd wordt.

Een goede diagnose kenmerkt zich door zonder vooroordeel of vooringenomenheid te kijken naar de persoon die voor een behandeling bij ons komt. Door de manier waarop we in onze westerse maatschappij opgevoed en opgeleid zijn, willen we graag zo snel en effectief mogelijk naar een oplossing toe werken. We willen zo graag de klachten van onze cliënten wegnemen dat we alleen daarop focussen en vaak niet het grotere geheel of de diepere oorzaak zien. Door onbevangen waar te nemen wat er is, krijgen we een werkelijk beeld van de persoon die bij ons komt voor een behandeling. Een beeld dat niet gekleurd is door onze eigen ervaringen, meningen, voor- of afkeur. Dit aspect is het meest lastige te vatten en toe te passen als aankomend shiatsutherapeut. Het is een proces om ons dit eigen te maken. Een proces dat we gaandeweg de opleiding leren door naar ons zelf te kijken en veel te oefenen. Een proces dat ook na onze opleiding verder gaat. Het maakt ons niet alleen een betere shiatsutherapeut, maar zorgt er ook voor dat we ons persoonlijk als mens ontwikkelen.

De diagnose die we stellen gaat dus over de mens achter de symptomen. Wat maakt dat deze persoon deze symptomen heeft ontwikkeld. Wat is er daadwerkelijk op een dieper niveau aan de hand. Onze behandeling richt zich erop om hierin verbetering aan te brengen. Hierbij zorgen wij er niet voor dat de cliënt beter wordt, maar helpen we de cliënt slechts om zijn of haar eigen Ki weer te beter te laten circuleren. De cliënt zelf zorgt ervoor weer beter te worden. Vaak gaat dit gepaard met een inzicht in de levensomstandigheden of leefstijl die bijgedragen kunnen hebben aan het ontstaan van de ziekte. Dat maakt uiteindelijk dat iemand werkelijk beter kan worden en niet weer opnieuw ziek wordt. Dit herkennen van de ziekte en de cliënt ondersteunen in het hervinden en behouden van zijn of haar gezondheid is het werkelijke doel van ons Iokai Shiatsutherapeuten.