Home > Shiatsu opleiding > Instromen
Regelmatig maken studenten vanuit andere opleidingen de overstap naar de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu. Als je een overstap overweegt, maken we graag een afspraak met je om te bespreken in welk jaar je eventueel kunt instromen en wat hiervoor nodig is.

 

Instromen

Bij een overstap vanuit een andere opleiding is het goed om je te realiseren dat de intensiteit van met name de praktijkvakken binnen onze opleiding hoog is. Er zijn veel contacturen en van de studenten vragen we dat ze de lesstof intensief oefenen. Als je wilt instromen inventariseren we samen je huidige studieniveau en wat er voor nodig is om in te stromen. In de praktijk betekent dit vaak dat je een aantal extra lessen volgt in een of meerdere vakken.

Als je overweegt om in te stromen, maak dan gerust een afspraak maken met ons. We maken graag tijd voor je vrij om de mogelijkheden door te nemen.