Home > Oefensessies door studenten

Oefensessies door studenten

Shiatsu is een beroep dat je leert vanuit de praktijk. Onze derde- en vierdejaars studenten leren hun vak door veel, heel veel te oefenen. Regelmatig zijn zij op zoek naar cliënten die mee willen werken aan hun studieproces en aan wie zij een shiatsusessie kunnen geven.

Wat kun je verwachten?

De derde- en vierdejaars studenten zitten nog midden in hun studieproces. Verwacht daarom geen complete behandeling die je van je klachten af gaat helpen. Het doel van de oefensessies is dat de studenten hun vaardigheden kunnen oefenen. Dit zal meestal fijn zijn om te ondergaan, maar soms ook wat minder omdat zij nog in hun leerproces zitten.

Shiatsu is geen vervanger van de reguliere geneeskunde. Het is belangrijk om je klachten eerst aan je huisarts voor te leggen. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Als je als oefencliënt wilt fungeren, kun je jezelf aanmelden via het aanmeldformulier. Nadat we van jou via dit formulier toestemming hebben gekregen, plaatsen we je voornaam, achternaam, woonplaats, emailadres en telefoonnummer op een lijst. Deze lijst bevindt zich in een beveiligde omgeving (onze elektronische leeromgeving).

Studenten van het derde en vierde jaar hebben toegang tot deze lijst. Zij kunnen contact met je opnemen als zij aan cliënten buiten hun normale kring een shiatsubehandeling willen verzorgen. Het kan zijn dat er enige tijd overheen gaat voordat een student contact met je opneemt. Het initiatief ligt hierbij bij de studenten zelf. Hier hebben wij als opleiding geen invloed op.

De shiatsusessies vinden plaats in een door de studenten zelf ingerichte ruimte. Tijdens hun studie is dit vaak nog een ruimte die in hun eigen woning hiervoor is ingericht.

Aanmelden 

Wat als de sessie niet gaat zoals je verwacht?

De studenten zitten nog midden in hun leertraject. Het kan voorkomen dat bepaalde klachten die je hebt verergeren of dat een sessie minder fijn voelt. Schroom niet om dit terug te koppelen aan de betreffende student. Hij of zij kan hiervan leren en kan dan de volgende sessie aanpassen.

De shiatsusessies worden verzorgd door de studenten. Dit doen zij onder hun eigen verantwoordelijkheid. Studenten die oefensessies verzorgen zijn studentlid van de beroepsvereniging. Hiermee voldoen zijn aan de wettelijke bepalingen zoals lidmaatschap van een geschillencommissie, privacyreglement en aansprakelijkheidsverzekering. Eventuele klachten dienen als eerste teruggekoppeld te worden aan de studenten. Als er serieuze klachten zijn die te maken hebben met niet correcte omgangsvormen stellen wij het op prijs dat je dit ook aan ons meldt.

Privacy

Wij en onze studenten gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. De gegevens die je voorafgaand aan de eerste sessie aan de opleiding hebt verstrekt, worden behandeld conform onze privacyverklaring (www.iokai.nl/privacy).

De studenten zelf zullen voorafgaand aan de eerste sessie je een privacyverklaring opsturen waarin zij aangeven dat zij vertrouwelijk omgaan met de door jouw verstrekte gegevens voorafgaand en tijdens de shiatsusessie.

Meld je aan als oefencliënt