Home > Nascholingen > Post graduate diagnose module 2023-2024

Post Graduate Diagnose Module 

Een intensieve 6-daagse cursus voor afgestudeerde shiatsutherapeuten.

Data Tijd Module Kosten  NAP
28 oktober

10 december

27 januari

24 februari

30 maart

18 mei

10u – 17u Post Graduate Diagnose Module € 845,-

€ 630,- voor Iokai alumni

€ 780,- voor overige deelnemers

42

Aanmelden

Verdieping in diagnose en behandeling van je cliënten

Van veel oud studenten krijgen we te horen dat het best even wennen is na het afstuderen. Je gaat nu echt alle opgedane theorie en praktijkkennis integreren in je eigen praktijk en bij je eigen cliënten. Je merkt dat Shiatsu een oneindige reis is waarin je blijft leren en blijft ontwikkelen, zelfs al draai je al langer mee. Ook wij als docenten merken we dat dit mooie proces blijft doorgaan en je eigenlijk nooit uitgeleerd bent.

Op basis van de vraag vanuit onze oud studenten hebben we daarom een intensieve postgraduate module samengesteld. Deze nascholing bestaat uit zes losse dagen; twee in 2023 en vier in de eerste helft van 2024.

Met deze intensieve postgraduate module sluiten we aan bij de praktijkervaring van jou als shiatsutherapeut. Centraal in deze cursus staat het stellen van Diagnoses en het behandelen.

We gaan hiervoor terug naar de basis van de Oosterse Geneeskunde met focus op Yin en Yang. Vanuit dit stevige fundament zul je meer inzicht ontwikkelen in wat een cliënt ziek maakt en je zult de samenhang zien in de verschillende aspecten die hierbij een rol spelen. Dat maakt dat je niet alleen de klachten van je cliënt behandelt, maar ook de diepere oorzaak hiervan.

Er is veel ruimte om vragen in te brengen of onderwerpen aan bod te laten komen waar je in je praktijk tegenaan loopt en om hiermee met elkaar van gedachten te wisselen en als case in te dienen.

Na afloop van deze zesdaagse cursus zal je meer to the point je diagnose kunnen stellen en effectievere behandelingen geven.

Deze postgraduate module omvat het volgende:

 • Het toepassen van yin en yang in de praktijk
 • Interpreteren van wat je ziet en voelt en van daaruit behandelen
 • Haradiagnose en behandeling van de hara
 • De levensfuncties
 • Casus gerelateerde praktijksituaties
 • Goed voor jezelf zorgen
 • Behandelmethoden

Het is een praktijkgerichte cursus waarin je leert vanuit de praktijk en veel behandelt en behandeld wordt. Omdat er tussen de lesdagen voldoende tijd is, kun je wat je geleerd hebt in de praktijk toepassen en ervaringen en vragen tijdens de volgende lesdag inbrengen

Duur en data van de postgraduate module

De cursus zich uit over de periode september 2023 tot en met mei 2024.  Totale duur: zes lesdagen van 10.00u tot 17.00u.

 Data in 2023:

 • Dag 1: 28 oktober
 • Dag 2: 10 december

Data in 2024:

 • Dag 3: 27 januari
 • Dag 4: 24 februari
 • Dag 5: 30 maart
 • Dag 6: 18 mei

Aanmelden

 Nascholingspunten

Voor deze cursus kun je nascholingspunten krijgen bij je beroepsvereniging, mits zij ons erkennen. Het totaal aantal nascholingspunten voor deze training bedraagt: 42 NAP.

Veronderstelde voorkennis voor deelname

 • Verloop van de meridianen volgens Masunaga.
 • Haradiagnose zones volgens Masunaga
 • Rugdiagnose zones volgens Masunaga

Docenten

De lesdagen worden verzorgd door Ans Harmsen en Norbert grote Beverborg. Zij doen dit vanuit hun eigen praktijkervaring en de ervaring die zij in respectievelijk 35 en 28 jaar hebben opgedaan in de overdracht van Sasaki Sensei. Hierbij sluiten ze graag aan bij de ervaringen die jullie in je eigen praktijk hebben opgedaan en ook bij vragen die er zijn vanuit jullie praktijk.

 Locatie

De Kapel, Weverssingel 36, Amersfoort

Kosten van de module

Voor de gehele module € 845,-
Omdat de STAP regeling vanuit de overheid helaas is vervallen, hebben we een tijdelijk aanbod van € 630,- (ipv € 845,-) voor alumni. Overige deelnemers betalen € 780,-.

 Inhoud van de module

Met deze module sluiten we aan bij de praktijk van jullie als shiatsutherapeuten. Het programma is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde shiatsutherapeuten. Omdat we vanuit de praktijk gaan werken is het wel handig dat je wekelijks een aantal cliënten behandelt.

Zoals jullie van ons gewend zijn geven we op een organische wijze les. Dat wil zeggen dat het programma in grote lijnen vastligt maar dat afhankelijk van jullie vragen we sommige onderwerpen meer of minder uitdiepen of andere onderwerpen betrekken bij praktijksituaties.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

Het toepassen van yin en yang in de praktijk

Ziekte uit zich primair als een meer yinne of als een meer yange klacht. Maar wat zegt dit en hoe vertaal je dat naar je behandeling en naar de betrokken levensfuncties (meridianen)? Dit is een heel interessant gegeven vooral als je dit vanuit je eigen praktijk probeert te begrijpen en toe te passen. Het zal je helpen je cliënt beter te begrijpen.

Interpreteren van wat je ziet en voelt en vanuit daar behandelen

Ki van een cliënt laat zich op verschillende manieren ‘zien’, zowel fysiek als energetisch. Daar wááar en hóe de verstoring van de Ki zich laat zien is niet altijd de plek om te behandelen. Er zijn veel onderlinge verbanden, zowel fysiek als energetisch. Immers elke levensfunctie heef relaties met de elf andere levensfuncties. En de fysieke manifestaties van de Ki hebben ook weer hun invloed, zowel onderling als op de circulatie van de Ki. Dit maakt het lastig soms om te zien wat er werkelijk aan de hand is. Aan de hand van praktische situaties gaan we helderheid creëren zodat het inzichtelijk wordt wat er aan de hand is.

Haradiagnose en behandeling van de hara

Hara is ons centrum. Het centrum van wie wij zijn. Het bepaalt niet alleen onze gezondheid, maar ook onze spirit. Het bepaalt wie wij zijn, hoe we ons gedragen en hoe we ons voelen. Het herstellen van een goede circulatie in Hara is veelomvattend. In Hara komt alles samen, zowel het fysieke als het energetische. Oude trauma’s, fysieke disbalansen, energetische verstoringen, emoties, etc. zullen zich manifesteren in Hara. Het herstellen van de circulatie in hara zal niet alleen veel klachten oplossen, maar zal je ook weer laten voelen wie je op een diepere laag bent. Tijdens dit nascholingsprogramma is Hara één van de centrale onderwerpen. We gaan vanuit de praktijk aan de slag met de verschillende verstoringen die je aantreft. En je gaat niet alleen behandelen, maar je wordt ook behandeld zodat je zelf ervaart wat de circulatie in Hara voor jou betekent.

 De levensfuncties

Aan de hand van praktijksituaties gaan we de levensfuncties van een bepaalde meridiaan uitdiepen en eventuele relevante relaties met andere levensfuncties bespreken. We doen dit aan de hand van levensfuncties (meridianen) die uit jullie praktijksituaties komen. Je kunt dus zelf vragen inbrengen over een bepaalde functie.

Casus gerelateerde praktijksituaties

Elke les is er ruimte om vanuit de praktijk vragen in te brengen. Deze praktijkvragen bespreken we met elkaar en we gaan vervolgens aan slag met oefeningen die hier bij passen.

Goed voor jezelf zorgen

We vergeten het zo makkelijk. We moeten ook goed voor ons zelf zorgen! Dat doen we tijdens dit programma door elke les met Do-In te beginnen. Tijdens de lessen hebben we niet alleen aandacht voor praktijksituaties van onze cliënten, maar ook voor onze eigen gezondheid. De oefeningen die we doen, doen we niet alleen voor onze cliënten, maar ook voor onszelf!

Behandelmethoden

Tijdens de lessen komen de verschillende behandelmethoden voor kyo als jitsu aan bod. We oefenen effectieve mobilisaties van gewrichten. En we onderzoeken de invloed van fysieke dislocaties, waar die vandaan komen en hoe we deze mogelijk kunnen behandelen.

Aanmelden