Home > Privacyverklaring

Privacyverklaring van Beroepsopleiding Iokai Shiatsu

Dit is de privacyverklaring van de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. De Beroepsopleiding Iokai Shiatsu voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

 1. Het verzamelen van persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening aan jou te waarborgen en de kwaliteit van onze opleiding verder te verbeteren. De Beroepsopleiding Iokai Shiatsu verwerkt deze persoonsgegevens omdat je les volgt aan onze Beroepsopleiding en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt hebt, bijvoorbeeld door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief of een nieuwsbrief aan te vragen.

De Beroepsopleiding Iokai Shiatsu verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van onderwijs
 • Facturatie en financiële administratie.
 • Het toesturen van de nieuwsbrief en/of studiegids, digitaal of hardcopy
 • Het verlenen van toegang tot en het gebruik van onze e-learnomgeving.
 • Het treffen van maatregelen om het onderwijs te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

De gegevens die wij gebruiken kunnen bestaan uit persoonlijke gegevens, zoals naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, emailadres en telefoonnummer die jij ter beschikking stelt middels de website, telefoon, of anderszins.

De informatie die wij verzamelen kan ook van technische aard zijn door het gebruik van web logs of cookies. Deze informatie geeft de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu inzicht in jouw gebruik van onze website. Voorbeelden hiervan zijn de datum en tijd van je bezoek aan de website, de pagina’s die je hebt bezocht, de tijd die je op de website hebt doorgebracht. Deze informatie gebruiken wij om onze website te optimaliseren zodat we je nog beter kunnen helpen.

 1. Het gebruik van persoonsgegevens

2.1 Contact met de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu

Wanneer je contact met ons opneemt via e-mail, het contactformulier op onze website of per telefoon, dan bewaren wij deze berichten en de informatie die hierin staat. Deze informatie wordt lokaal bewaard op onze PC’s met een back-up in ‘Dropbox’. Wij gebruiken deze informatie om je vraag te beantwoorden en contact met je te kunnen opnemen.

 2.2 e-learnomgeving

Voor het verstrekken van informatie over de lesstof, -materiaal, -roosters, voortgang, etc. maakt de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu gebruik van een online leeromgeving, de zogenaamde ELO, binnen de Moodle interface.

De opgeslagen persoonsgegevens zijn via een persoonlijke login met wachtwoord beveiligd en zodoende niet toegankelijk voor derden.

De gegevens die worden opgeslagen zijn: persoonlijke gegevens zoals gespecificeerd onder 1. en cijfers, beoordelingen en ingeleverde studieopdrachten.

 2.3 Facturering

Voor de facturering van ons onderwijs gebruiken wij een applicatie op een lokale PC. In dit systeem zijn je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en het af te nemen onderwijs opgenomen.

2.4 Nieuwsbrieven

Voor het verspreiden van nieuws over onze opleiding, maken wij gebruik van Mailchimp. Op het met een wachtwoord beveiligde platform bewaren wij je naam en e-mailadres.

 1. Tracking door derden

 3.1 Google Analytics

Op onze websites gebruiken we Google Analytics om verschillende zaken bij te houden, zoals de duur van een bezoek, de fysieke locatie van een bezoeker en welke pagina(s) er worden bezocht. Het vertelt ons wat er allemaal op onze website gebeurt.

Google Analytics gebruiken we op de volgende pagina’s:

 • iokai.nl – Alle pagina’s

Voor meer informatie over hoe Google informatie verzameld en gebruikt verwijzen we je door naar de Privacy Policy van Google

 3.2 Google Adwords Conversion Tracking

Op onze websites maken we gebruik van Google Adwords Conversion Tracking. Dit helpt ons om de prestaties te meten van onze advertenties wanneer iemand een zoekopdracht invoert op Google en op een van onze advertenties klikt. Hierdoor kunnen we het succes bepalen van onze advertentie inspanningen.

De Google Adwords Conversion Tracking pixel is geïnstalleerd op de volgende pagina’s:

 • iokai.nl – Alle pagina’s

Voor meer informatie over hoe Google informatie verzameld en gebruikt verwijzen we je door naar de Privacy Policy van Google

 3.3 Google Remarketing

Op sommige van onze pagina’s maken we gebruik van de Google Remarketing pixel. Dit stelt ons in staat om je gepersonaliseerde advertenties te tonen op websites die deel uitmaken van het Google Adwords netwerk. We doen dit over het algemeen om je van tijd tot tijd aan onze opleiding te herinneren.

De Google Remarketing pixel is geïnstalleerd op de volgende pagina’s:

 • iokai.nl – wanneer je een informatieaanvraag hebt verstuurd aan ons.

Voor meer informatie over hoe Google informatie verzameld en gebruikt verwijzen we je door naar de Privacy Policy van Google

 3.4 Facebook Advertising

Op sommige van onze pagina’s maken we gebruik van de Facebook Advertising pixel om nieuwe potentiële klanten te bereiken via advertenties. Met deze pixel meten we de effectiviteit van onze advertenties. We gebruiken deze pixel ook om je gepersonaliseerde advertenties te tonen op Facebook zelf.

De Facebook Advertising pixel is geïnstalleerd op de volgende pagina’s:

 • iokai.nl – wanneer je een informatieaanvraag hebt verstuurd aan ons.

Voor meer informatie over hoe Facebook informatie verzameld en gebruikt verwijzen we je door naar de Privacy Policy van Facebook

 1. Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookieverklaring.

 1. Bewaartermijn gegevens en inzage

Je hebt het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van verwerking en recht van bezwaar tegen verwerking van de gegevens die wij van je hebben. Je kunt hiertoe een verzoek indienen via info@iokai.nl met vermelding van je naam, voornaam, geboortedatum, mailadres en telefoonnummer. We kunnen je vragen je te legitimeren om vast te stellen of wij de opgevraagde gegevens aan de juiste persoon gaan verstrekken. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. De Beroepsopleiding Iokai Shiatsu zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 1. Delen met anderen

De Beroepsopleiding Iokai Shiatsu verstrekt uitsluitend gegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.