Home > Nieuws > Spirit; the root of Life

Zowel in mijn praktijk als in mijn eigen leven ervaar ik regelmatig de diepere betekenis van deze zinsnede uit de klassieke teksten uit de oosterse geneeskunde. Spirit is onze verbinding met het universum – met het goddelijke als je het zo wilt uitdrukken – de onbegrensde bron en ware kracht achter alles in ons leven. Het is de spirituele verbinding tussen ons mensen. Als we verbonden zijn met het universum, is ons leven licht en vol mogelijkheden. We staan open voor alle mooie dingen om ons heen en in onszelf. We voelen de vibratie van het leven in ons en alle mogelijkheden die het biedt.

In mijn shiatsupraktijk zie ik de belangrijke rol die Spirit in het hebben van levensvreugde speelt regelmatig terug. Als mensen met indringende levensproblemen geconfronteerd worden kan dit de Spirit beïnvloeden. Wij als mens zijn één functionerend geheel. We hebben diverse levensfuncties zoals ademen, bewegen, denken, emoties, sociale interacties, etc. Al deze levensfuncties samen, maken ons tot wie wij zijn. Omstandigheden waar we mee te maken krijgen in ons leven, of de manier waarop we met deze omstandigheden omgaan, hebben invloed op deze levensfuncties. Als er van bepaalde functies over langere tijd meer gevraagd wordt dan dat we aankunnen, raken ze verstoord. Als dit langdurig en intensief gebeurt zal dit niet alleen invloed hebben op de betreffende levensfunctie, maar ook op onze Spirit. We zijn door alle problemen niet meer in staat om onze levenskracht te voelen en connectie te maken met alles wat het leven kan bieden. Onze bezieling is verdwenen.

Bij een aantal cliënten die in de afgelopen periode bij mij waren voor een behandeling heb ik gezien dat de wil om te leven minder of soms zelfs bijna niet aanwezig was. Ze hadden geen motivatie meer om iets te doen. Het licht uit hun ogen was verdwenen. Dit kan een staat van zijn worden waarin mensen blijven hangen. Er is geen kracht, geen bezieling meer om nog iets te doen. Ze leven hun leven in de spaarstand. De Spirit lijkt zich letterlijk te verbergen. De behandeling van dergelijke cliënten is met een gepaste nederigheid. Liefdevol aanwezig zijn zonder te oordelen en uitnodigen om de bezieling weer terug te vinden.

Als shiatsutherapeut probeer ik te zien en te voelen waar de Ki, zoals wij dat zeggen, ‘lijdt’. Waar circuleert het niet meer of dusdanig weinig dat dit zo’n impact heeft dat het de Spirit beïnvloedt. En wat zegt dit over de diepere problemen waarmee iemand te maken heeft. Vaak zijn het aspecten van iemands leven die de persoon voor zichzelf en voor anderen afschermt omdat de pijn te groot is. Door te voelen wat iemands lichaam vertelt en voorzichtig gepaste vragen te stellen, krijg je inzicht in iemands leven en wat op dat moment de beste behandeling is. Omdat dit vaak diep verborgen ligt is het soms verrassend. Vaak weten mijn handen het te vinden, maar kan ik pas achteraf beredeneren waarom deze behandeling voor die persoon zoveel invloed heeft. Na de behandeling zie ik dan weer expressie in iemands gezicht en licht in de ogen. Bij een volgende behandeling komen ze terug en hebben in hun leven kleine of soms grotere veranderingen aangebracht. Stapje voor stapje komt hun bezieling en hun mens zijn weer terug.

Om te zien wat een shiatsubehandeling kan betekenen voor mensen is bij momenten iets dat mij keer op keer diep raakt. Het maakt shiatsu voor mij het mooiste beroep dat er is.