Home > Nascholingen > De mens in de interactie tussen yin en yang; nascholing LVNT

De invloed van onze basisactiviteiten op onze gezondheid

 

Datum Tijd Nascholing Kosten Nascholingspunten
12 febr. 10.00 – 12.00 LVNT via LVNT

via LVNT

Inhoud van de nascholing

In de filosofie van de Oosterse Geneeskunde leven wij ons leven in het samenspel tussen yang en yin, tussen hemel en aarde. Of anders gezegd tussen de onbegrensde mogelijkheden van het universum (hemel) en de fysieke begrenzing van het aardse. Zolang wij open en vrij zijn maken we optimaal gebruik van alle mogelijkheden die het leven biedt en zijn we uitsluitend begrensd door onze fysieke mogelijkheden. De wijze waarop wij leven bepaalt in hoeverre wij daadwerkelijk vrij kunnen zijn, gezond zijn en het leven leiden zoals we dat willen. Gezondheid is in deze gedachte een basisgegeven waarop wij zelf in belangrijke mate invloed hebben.

In deze workshop gaan we deze gedachte verkennen en vooral praktische oefeningen met elkaar doen. Het zijn oefeningen die we in de shiatsu-opleiding regelmatig doen met onze studenten om de invloed die zij op hun eigen gezondheid hebben voelbaar te maken. Een aantal van deze oefeningen zijn het meest geschikt om samen met een huisgenoot of partner te doen.

De mens in de interactie tussen yin en yang

HeavenEarth_Tekengebied

Wij als mensen leven in de interactie en het samenspel tussen yin en yang. In de gedachte van de oosterse geneeskunde vormt de yange Ki (Ki in het Japans, Qi in het Chinees) de hemel en de yinne Ki de aarde. In de interactie tussen hemel en aarde ontstaat het leven. Wij als mens zijn het resultaat van de interactie tussen hemel (yang) en aarde (yin).

Spirit is onze connectie naar het Universum, naar het goddelijke als je dat zo wilt uitdrukken. De onbeperkte bron en ware kracht achter alles in ons leven. De spirituele verbinding tussen ons als mensen. Als we in verbinding staan met het Universum is ons leven gemakkelijk en vol met mogelijkheden. Je staat open voor al het mooie om je heen en in jezelf. Je voelt de vibratie van het leven in je en alle mogelijkheden die het biedt.  Essence is onze connectie naar het fysieke. Het bepaalt hoe wij en alles op aarde er uitziet en welke mogelijkheden we hebben. Het is de transmissie van onze fysieke connectie naar onze voorouders, hun voorouders, enz,.

Wij als mensen leven ons leven tussen de onbegrensde mogelijkheden van het Universum en de fysieke begrenzingen van aarde. Of anders gezegd tussen yang en yin.

De vier basisactiviteiten van ons leven

Wij als mensen zijn het resultaat van de interactie tussen hemel en aarde, yang en yin. Hoe wij ons leven leiden bepaalt hoe goed wij gebruik maken van datgene wat wij bij de geboorte hebben meegekregen. In Iokai Shiatsu onderscheiden we vier basisactiviteiten van ons leven.

pp wijd

 

 

 

 

 

De natuurlijke staat van Ki (Qi) is vrij. De natuurlijke staat van ons leven is vrij. De wijze waarop wij de basisactiviteiten van ons leven uitoefen bepalen in belangrijke mate of wij daadwerkelijk vrij kunnen zijn, gezond zijn en het leven leiden zoals we dat willen. Gezondheid is in deze gedachte iets waarop wij zelf in belangrijke mate invloed hebben door onze basisactiviteiten. In deze nascholing gaan we op elk van deze basisactiviteiten kort in en doen we practische oefeningen met ademen, bewegen en denken.

Er is een grote mate van onderlinge afhankelijkheid tussen de verschillende activiteiten. Elke basisactiviteit heeft invloed op hoe goed andere basisactiviteiten kunnen worden uitgevoerd.

Shu (ademen)

Ademen is het tot ons nemen van de hemelse ki. Het is de meest belangrijke basisactiviteit. Zonder te ademen kunnen wij slechts heel kort leven. Hoe goed wij ademen bepaalt hoe goed wij gebruik maken van de hemelse ki.

Inademen vergt een inspanning van ons, onze spieren spannen zich aan, is meer een actieve actie en dus yang van karakter. Deze actie stimuleert ons sympatisch zenuwstelsel. Bloeddruk en hartslag gaan omhoog.

Uitademen betekent loslaten, ontspannen en heeft een yin karakter. Dit activeert ons parasympatisch zenuwstelsel. Dit zorgt dat onze hartslag en bloeddruk wordt verminderd.

In deze tijd met veel stress (door angst, werkdruk of door wat wij vinden dat we nog allemaal moeten doen) gaan mensen vaak ‘verkeerd’ ademhalen. De nadruk ligt dan veelal op de inademing waarbij de uitademing wordt vergeten, dat wil zeggen dat de duur hiervan te kort wordt. In feite levert dit nog meer stress voor het lichaam op omdat de cortisol (stresshormoon) in ons lichaam hierdoor niet verminderd.

Door een juiste diepe inademing en een langzame(re) uitademing worden yin en yang gebalanceerd, worden zowel het sympatisch- als het parasympatisch zenuwstelsel gestimuleerd en gebalanceerd, hetgeen de kwaliteit van ons leven verbeterd. Het leven is namelijk altijd een balans tussen yin en yang, tussen rust en actie.  Teveel actie/ yang put onze yin uit zodat we uiteindelijk zelfs burn-out verschijnselen kunnen krijgen.

Shoku (eten, tot je nemen)

Shoku is het tot ons nemen van datgene wat buiten ons is. Eten, maar ook niet materiele zaken zoals indrukken, de natuur, boeken die we lezen, mensen met wie we omgaan etc. Wij maken van dat wat buiten ons is, iets wat van ons is. Dat is een gegeven om goed bij stil te staan. De keuze van wat wij tot ons nemen bepaalt wat wij van ons maken. Niet alleen ons voedsel, maar ook de omgeving en indrukken die wij tot ons nemen.  Wat wij het beste tot ons kunnen nemen verschilt van persoon tot persoon, van seizoen tot seizoen en van dag tot dag. Het is afhankelijk van onze constitutie en van onze conditie.

Do (bewegen)

De natuurlijke staat van ons leven is vrije beweging. Onze levensenergie (ki) past zich voordurend aan. Daar waar ki niet meer vrij kan bewegen en zich kan aanpassen ontstaat ziekte. Wij kunnen onze levensenergie weer vrij laten bewegen door zelf oefeningen te doen zoals Do-In, yoga, Qi Qong, Tai Chi etc. Ook het geven van shiatsu is een manier om de ki weer vrij te laten circuleren.

Praktische oefening; we gaan shiatsu geven op een partner op de bovenrand van het schouderblad en rond de schouderkop. De ontvanger zit op een stoel of kussen. Je staat achter de ontvanger en plaats een hand rond de nekbasis met de duim net boven de 7e nekwervel (C7). Plaats deze hand op een manier dat hij aangenaam steun geeft voor de ontvanger. Met de duim van de andere hand geeft je punt voor punt druk op een lijn die ongeveer bovenop de rand van de schouder van C7 tot de schouderkop loopt. Doe dit niet met kracht, maar leun in met je eigen lichaamsgewicht. Wacht een tijdje tot je onder je duim iets voelt gebeuren, dat je het gevoel hebt dat er iets veranderd is. Dat kan enige tijd duren. Pas dan ga je verder en geef je vervolgens druk op het volgende punt direct naast het eerste punt. Zo werk je stap voor stap heel langzaam van C7 tot de schouderkop. Als je dit aan een zijde gedaan hebt, vraag je aan de ontvanger of hij of zij verschil voelt tussen links en rechts. Vervolgens doe je de andere zijde.

Praktische oefening: we gaan shiatsu geven op een ontvanger aan de voorzijde van de schouderkop. De ontvanger zit wederom op een stoel of een kussen. Je staat naast de ontvanger en omvat de schouderkop van de ontvanger met beide handen. Hierbij zijn je vingers ergens onder de oksel en de duimen staan naast elkaar. Plaats de bovenste duim op het sleutelbeen. Met de andere duim geef je shiatsu op een lijn vanaf het sleutelbeen tot de okselplooi. Doe ook dit door in te leunen met je lichaamsgeweicht zonder kracht te zetten. Wacht totdat je het het gevoel hebt dat er iets verandert en ga dan pas door naar de volgende positie. Vraag na afloop de ontvanger of hij of zij verschil voelt en doe vervolgens de andere zijde.

So (denken, intentie)

Hoe wij ademen, wat en hoe wij eten en of bewegen bepaald in hoge mate ons denken, in hoe wij de wereld en onszelf ervaren. Uit ons denken komt ook onze intentie voort, de intentie bijvoorbeeld om iets wel of niet te doen of hoe wij dat doen of juist niet doen. Op het moment dat wij ons bewust worden van de kracht van ons denken/ onze intentie als hulpmiddel om iets voor elkaar te krijgen is veel mogelijk. Deze intentie werkt direct op onze ki, onze levenskracht, die wij niet direct kunnen waarnemen maar waarvan de expressie zichtbaar en voelbaar is in ons lichaam en onze acties. Niet alleen in shiatsu maken wij hier gebruik van, je komt het ook tegen in bijvoorbeeld de positieve psychologie.

In Japan hebben ze hier een woord voor: Ikigai. Het betekent zo veel als ‘wat is jouw reden om te leven?’ Waarom sta je ’s morgens op, wat is jouw intentie voor deze dag? Op het moment dat wij hierover nadenken treedt er een bewustzijnsverschuiving op. Van opstaan omdat het moet naar opstaan omdat je daar een heel goede reden voor hebt gevonden. Dit heeft direct invloed op ons welzijn, onze geestelijke conditie en dus in hoe wij ons voelen.