Home > Shiatsu opleiding > Lesprogramma

Lesprogramma shiatsu opleiding

De beroepsopleiding Iokai Shiatsu is opgebouwd uit vier niveau’s. Omdat we je de kans willen bieden om te onderzoeken of je de opleiding echt leuk genoeg vindt, kun je ieder niveau per module beslissen of je verder shiatsu wilt leren. De gehele opleiding kun je in ongeveer vier jaar doorlopen.

Shiatsu studeer je niet alleen omdat je anderen wilt helpen, maar ook voor jezelf! Je krijgt zelf meer energie, wordt gezonder en stabieler.

Kenmerkend voor de opleiding is de nadruk op de praktijk en de persoonlijke begeleiding door de docenten. De docenten brengen niet alleen hun kennis op je over, maar ook hun passie en inspiratie voor het shiatsu vak.

Shiatsu454

 

Basisniveau

Drie keer per jaar kun je starten met een module van het basisniveau. In deze modules leer je de basistechnieken van Iokai Shiatsu. Het is het fundament van Iokai Shiatsu; alles wat je leert in deze modules heb je nodig voor de rest van je studie. Centraal staan de ontwikkeling van een goede aanraking en het kunnen toepassen van de basistechnieken op het lichaam van de ontvanger in verschillende posities. Dit doen we door het oefenen van zogenaamde Kata’s. Bij de uitvoering van een Kata oefenen we het geven van shiatsu op het lichaam van de ontvanger in een bepaalde positie. Er zijn vier Kata’s die we oefenen: de Zijlig Kata, de Buiklig Kata, de Ruglig Kata en Zit Kata. Tijdens de lessen oefenen we op elkaar zodat je ook zelf ervaart hoe het is om shiatsu te ontvangen.

Het eerste jaar is tevens een kennismaking met de grondbeginselen van de traditionele oosterse geneeswijze. De traditionele oosterse wijze van denken is fundamenteel anders dan die in onze westerse maatschappij. Tijdens de theorielessen laten we je kennismaken met deze denkwijze. Om je eigen lichaamsbewustzijn, conditie en lichaamsbeheersing te verbeteren beginnen we elke les met Do-In, Ki training, meditatie of een enkele keer met Qi Qong.

Naast de vakinhoudelijke shiatsu modules begin in je in het eerste jaar tevens met therapeutische vorming. Je leert hoe je feedback aan elkaar geeft en hoe je een neutrale positie inneemt bij de shiatsubehandelingen.

Als je alle modules van het basisniveau succesvol hebt afgerond ontvang je een certificaat. Je kunt dan een diep ontspannende behandeling geven aan mensen in je omgeving. Je hebt geleerd om je lichaam op de juiste ma­nier te gebruiken en iemand aan te raken op een manier die effectief is en fijn is om te ont­vangen. Daarnaast heb je zelf een ontwikkeling doorgemaakt op fysiek en mentaal niveau.

Meridiaanniveau

Meridiaanleer en meridiaanbehandeling zijn de kern van Iokai Shiatsu. Meridianen zijn een afspiegeling van ons interne functioneren met alle lichamelijke, emotionele en geestelijke aspecten. Ze geven het verband aan tussen de verschillende lichaamsdelen, lichaamsfuncties als wel het verband tussen lichaam en geest.

In het meridiaanniveau ontwikkel je het vermogen om de Ki (levensenergie) te ‘voelen’. Zo kun je niet alleen het verloop van de meridianen en hun functioneren begrijpen, maar ook met je handen waarnemen en ze beïnvloeden. Om dit gevoel te ontwikkelen, wordt er veel aandacht besteed aan de praktijk. De theorie van de oosterse geneeskunde wordt verder uitgediept en uitgebreid met de levensfuncties van de verschillende meridianen en hun samenhang. Uiteraard starten we elke les ook met Do-In, Ki training en Za-Zen. In het meridiaanniveau is Do-In in toenemende mate belangrijk voor het inzicht in je eigen conditie. Je eigen lichaam is hierbij het perfecte studiemateriaal.

Naast de vakinhoudelijke shiatsu modules krijg je in het tweede jaar wederom les in therapeutische vorming. In het tweede jaar onderzoek je je eigen positie als behandelaar in opleiding.

In de modules van het meridiaanniveau heb je geleerd waar de verschillende meridianen lopen en hoe je Ki kunt voelen en beïnvloeden door op de correcte manier druk uit te oefenen. Tevens heb je geleerd wat de verschillende levensfuncties van de meridianen zijn.

Na het afronden van ongeveer 85% van het meridiaanniveau, kun je starten met het diagnoseniveau.

Diagnoseniveau

In de modules van het diagnoseniveau staat het stellen van een diagnose en de daarop gebaseerde behandelstrategie centraal. Je leert de verschillende vormen van diagnose zoals deze in Iokai Shiatsu worden gebruikt, ontwikkelt inzicht in de oosterse visie op ziekte en gezondheid en leert hoe je een behandelstrategie kiest en bijstelt. Op basis van de verschillende vormen van diagnose vorm je een beeld van hoe en waar de Ki van de cliënt zich manifesteert en hoe je op basis hiervan een behandelstrategie kiest. In het derde jaar bouw je verder op de vaardigheden die je hebt ontwikkeld in de eerste twee niveaus. Het vermogen om de Ki te ‘voelen’ en correct te behandelen wordt verfijnd en je ontwikkelt inzicht in de pathologie van de verschillende levensfuncties.

Elke les start met Do-In en Za-Zen. Op dit niveau is de Do-In belang­rijk als zelfdiagnose. Hierbij is jouw lichaam het ideale studiemateriaal.

Naast de vakinhoudelijke shiatsu modules krijg je op dit niveau jaar wederom les in therapeutische vorming. De lessen richten zich op de positie die je inneemt tegenover de persoon die je behandelt.

In de modules van het diagnoseniveau heb je de beginselen geleerd van het diagnose stellen. Je hebt geleerd hoe je op basis van de verzamelde informatie richting geeft aan je behandelingen en hoe je een behandeling uitvoert. In de modules van het klinische niveau leer je de diagno­se verder te verfijnen zodat je deze kunt toepassen op cliënten met uiteenlopende klachten die je later in je praktijk zult tegenkomen.

Na het afronden van ongeveer 85% van het diagnoseniveau, kun je starten met het klinisch niveau.

Klinisch niveau

Het klinisch niveau staat in het teken van je aankomend beroep als Shiatsutherapeut. Je leert alles wat je tot nu toe geleerd hebt integraal in de praktijk toe te passen en je gaat zowel zelfstandig als onder supervisie proefpatiënten behandelen. Je wordt voorbereid op je beroep als zelfstandig Shiatsutherapeut en leert de therapeutische vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Een gedeelte van de lesstof wordt gewijd aan het opzetten van je eigen praktijk als zelfstandig ondernemer. Je bouwt verder aan het je inzicht en de vaardigheden die je hebt ontwikkeld in de afgelopen jaren. Je theoretische en praktische kennis wordt aangevuld met enkele specifieke onderwerpen. Maar voorna­melijk staat het in het teken om je kennis, vaardigheden en je inzicht integraal toe te passen in de praktijk. Uiteraard blijft de Do-In en Za-Zen een standaard deel van de lessen. We verwachten van je dat je de beoefening van Do-In en Za-Zen een plaats in je leven hebt gegeven en gebruikt voor je eigen ontwikkeling en zelfdiagnose.  Naast de vakinhoudelijke shiatsu modules krijg je in het vierde jaar ook verder les in therapeutische vorming. De lessen in het vierde jaar richten zich op de verdere verdieping van overdracht-tegenoverdracht.

Aan het einde van het klinisch niveau neemt je deel aan het internationale theorie- en praktijkexamen van de European Iokai Shiatsu Association.

Afrondende scriptie of module Do-In docent

Je rond je studie af met een module Inleiding in de Wetenschap (Evidence Bases Medicine) gevolgd door óf de module ‘Do-in docent’ of met een Case study en eindscriptie.
Als je de leerweg volgt waarin de module ‘Do-in docent’ je afronding is, dien tevens de minor ‘Shiatsu stoelmassage bij bedrijven’ te hebben gevolgd. Met deze minor kan je al starten als je het meridiaan niveau hebt afgerond.
Indien je ook je Medische Basiskennis succesvol hebt afgrond, ontvang je het erkende hbo conform diploma van de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu.

Medische Basiskennis

De Medische Basiskennis is een integraal onderdeel van de opleiding en wordt in de eerste drie lesjaren gegeven. De cursus behandelt anatomie, fysiologie en pathologie op hbo niveau volgens de Plato normen. De cursus is geaccrediteerd door de SNRO en CPION. Deze organisaties zijn door de zorgverzekeraars aangewezen om de kwaliteit en normen van de Medische Basiskennis in Nederland te bewaken.

Voor het verzorgen van de lessen Medische Basiskennis hebben wij samenwerking ge­zocht met het instituut Con Amore. Deze organisatie verzorgt sinds 2010 opleidingen Medische Basiskennis voor therapeuten in de complementaire geneeskunde. Con Amore heeft een concept ontwikkeld waarbij een groot gedeelte van de studie online thuis gevolgd kan worden. Per blok is er een uitgebreide online module en een afrondende praktische lesdag. In totaal zijn er 12 blokken. Twee in het eerste jaar, vijf in het tweede en vijf in het derde lesjaar.

Naar inschrijven