Home > Iokai Shiatsu > Onze docenten
Het lesgeven aan de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu zien wij als een ambacht. Het vraagt veel kennis en vooral ervaring.  De docenten zorgen ervoor dat de lessen diepgang hebben en dat iedere student de juiste aanwijzingen en feedback krijgt. Tijdens de lessen zijn naast de docent(en) ook altijd een of twee assistenten aanwezig die het leerproces ondersteunen.

 

De volgende docenten zijn verbonden aan de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu:

docenten-eloise

Eloise Sewell

Eloise is één van de grondleggers van de Iokai Shiatsu in Nederland en de oprichtster van de Amsterdamse School voor Iokai Shiatsu, de voorloper van de huidige beroepsopleiding. Met haar diepgaande kennis van Iokai Shiatsu en de oosterse geneeskunde weet Eloise al haar studenten te inspireren en te motiveren. Ze geeft les in het vierde jaar van de opleiding en is gastdocent in het eerste, tweede jaar en derde jaar. Daarnaast treedt ze op als mentor voor de andere docenten.

 

docenten-sasaki

Kazunori Sasaki
Sasaki Sensei was de naaste assistent van Masunaga Sensei, de grondlegger van de Iokai Shiatsu. Na de dood van Masunaga Sensei in 1982 heeft hij in Europa zijn werk voortgezet en verder ontwikkeld. Iokai Shiatsu en de studie van de oosterse geneeskunde zijn zijn levenswerk. Als geen ander begrijpt Sasaki Sensei de diepgang van de traditioneel oosterse geneeskunde en kan deze overbrengen op zijn studenten. Zijn lessen zijn inspirerende en hebben een enorme diepgang. Sasaki Sensei is tevens de President van de European Iokai Shiatsu Association en geeft sturing aan de andere Iokai Shiatsu opleidingen in Europa. Hij woont in Italië en reist veelvuldig naar Nederland en andere landen om les te geven.

docenten-ans

Ans Harmsen
Ans is sinds 1999 als docent verbonden aan de opleiding. Ze heeft jarenlange ervaring als docent en geeft les in het derde jaar. Ans is breed opgeleid en heeft naast haar diepgaande kennis van de Iokai Shiatsu ook een afgeronde opleiding in de acupunctuur en de Chinese Kruidenleer. Ans heeft een eigen praktijk in Amersfoort. Met haar uitgebreide praktijkervaring maakt ze de oosterse geneeskunde voor studenten begrijpbaar en inzichtelijk.

Ans aan het woord:

“In mijn lessen geef ik veel voorbeelden uit mijn eigen praktijk. Zo maak ik de theorieles levendig. Ik wek graag de nieuwsgierigheid van de studenten op en wil ook dat studenten zelf op onderzoek uit gaan. Dat is voor mij waar Iokai Shiatsu over gaat: Kennis overdragen van leraar op leerling. Van hart tot hart. Een levendige overdracht.”

Lees meer over Ans

docenten-norbert

Norbert grote Beverborg

Norbert is sinds 2013 directeur van de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu. Na afronding van de studie Iokai Shiatsu in 1999, is hij als assistent en docent verbonden gebleven aan de opleiding. Hij heeft jarenlang Eloise Sewell en Sasaki Sensei geassisteerd bij hun lessen geeft sinds 2010 les als hoofddocent in het basisjaar op de locaties Amsterdam en Delft. Norbert heeft daarnaast zijn eigen shiatsupraktijk in Delft en verzorgt met zijn bedrijf Helder Werk o.a. shiatsu stoelmassages voor het bedrijfsleven.

Norbert aan het woord:

“De oosterse geneeskunde heeft iets ongrijpbaars. Mijn kracht als docent ligt er in dat ik in staat ben om het ongrijpbare helder uit te leggen. Ik heb doorleefd wat ik mijn studenten leer en dat breng ik over. Daarnaast vind ik het fantastisch om als directeur actief te mogen zijn en de opleiding verder te ontwikkelen.”

Bekijk het interview met Norbert

docenten-lex

 Lex Kiers

Lex geeft les in het tweede jaar van de opleiding en is sinds 2002 verbonden als docent aan de opleiding. Naast zijn ervaring als shiatsutherapeut en docent heeft Lex heeft een achtergrond als Aikido docent. In zijn lessen gebruikt hij vaak oefeningen en inzichten uit de Aikido om de ongrijpbare zaken als ‘Ki’ (levensenergie) begrijpbaar te maken voor de studenten. Naast zijn werk als docent is Lex werkzaam als accountant. Lex heeft tevens een eigen shiatsupraktijk in Den Haag.

Lex aan het woord:

“Ik heb een rustige stijl van lesgeven en laat mensen naar binnen kijken en leer hen bewust voelen. Iokai staat voor mij voor bewust leven. Voor het ontwikkelen van het vermogen om je aan te passen aan datgene wat zich voordoet in je leven. Voor accepteren dat je bent waar je bent op een bepaald moment. Niet doordenderen. Rust vinden. Vanuit contact en verbinding in het leven staan. De verbinding tussen body & mind.”

Lees meer over Lex

docenten-rini

Rini de Smit

Rini is in 2003 afgestudeerd als Iokai Shiatsutherapeut en sindsdien verbonden aan de opleiding. Ze geeft sinds 2010 les in het basisjaar. Rini heeft jarenlang haar eigen shiatsupraktijk gehad en is nu naast haar werk als docent actief als shiatsustoelmasseur voor bedrijven. Rini heeft tevens een achtergrond als Qigong docente. In haar lessen benut ze haar diversiteit aan ervaring en zet ze de student centraal.

 

Rini aan het woord:

“Mijn stijl van lesgeven is eerlijk, direct en met aandacht voor de ander. In mijn lessen gebruik ik de nodige humor, want lesgeven gaat voor mij ook over plezier hebben. Het contact met studenten vind ik belangrijk. Ik probeer hen mee te geven wat mijn leraren en het leven mij hebben geleerd.”

Lees meer over Rini

docenten-mala

Birute (Mala) Kubiliute

Mala is docent in het basisjaar. Ze is in 2012 afgestudeerd als Iokai Shiatsutherapeut en heeft sinds haar afstuderen Sasaki Sensei en Eloise Sewell geassisteerd bij de lessen in het derde en vierde leerjaar. Mala heeft een diepe interesse in de oosterse geneeskunde. Ze is tevens opgeleid in de Traditioneel Chinese Geneeskunde (TCM) en Japanse acupunctuur en Meridiaanleer.

docenten-joost

Joost van Leusen

Joost is docent in het basisjaar. Na zijn afstuderen in 2014 heeft Joost zijn eigen shiatsupraktijk in Oegstgeest. Tevens is hij sinds zijn afstuderen verbonden aan de opleiding als assistent en docent. Joost heeft voorafgaand aan zijn praktijk altijd gewerkt bij internationale opererende bedrijven. Zijn laatste functie was projectleider bij Naturalis.

docenten-tanja

Tanja van Wier

Tanja van Wier is onderwijscoördinator van de opleiding en geeft als docent les in het basisjaar. Ze heeft sinds 2006 een shiatsupraktijk in Amsterdam en verzorgt tevens wekelijkse Do-In lessen. Als onderwijscoördinator is ze verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs conform de vereisten van het HBO niveau en de e-learning omgeving.

besteld

Han Goutier 

Han Goutier is arts, acupuncturist en orthomoleculair arts. Han verzorgt met veel passie en kennis van zaken via Con Amore de lessen Medische Basiskennis voor de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu. Door zijn ruime ervaring in zowel de reguliere als in de complementaire geneeskunde is hij instaat de verbinding tussen de verschillende geneeswijzen te leggen.