Home > Iokai Shiatsu > Onze docenten

Docenten Iokai Shiatsu

Het lesgeven aan de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu zien wij als een ambacht. Het vraagt veel kennis en vooral ervaring.  De docenten zorgen ervoor dat de lessen diepgang hebben en dat iedere student de juiste aanwijzingen en feedback krijgt. Tijdens de lessen zijn naast de docent(en) ook altijd een of twee assistenten aanwezig die het leerproces ondersteunen.

 

De volgende docenten zijn verbonden aan de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu:

Kazunori Sasaki
Sasaki Sensei was de naaste assistent van Masunaga Sensei, de grondlegger van de Iokai Shiatsu. Na de dood van Masunaga Sensei in 1982 heeft hij in Europa zijn werk voortgezet en verder ontwikkeld. Iokai Shiatsu en de studie van de oosterse geneeskunde zijn zijn levenswerk. Als geen ander begrijpt Sasaki Sensei de diepgang van de traditioneel oosterse geneeskunde en kan deze overbrengen op zijn studenten. Zijn lessen zijn inspirerende en hebben een enorme diepgang. Sasaki Sensei is tevens de President van de European Iokai Shiatsu Association en geeft sturing aan de andere Iokai Shiatsu opleidingen in Europa. Hij woont in Italië en reist veelvuldig naar Nederland en andere landen om les te geven.

Ans Harmsen
Ans is sinds 1999 als docent verbonden aan de opleiding. Ze heeft jarenlange ervaring als docent en geeft les in de modules van het diagnose en klinische niveau. Ans is breed opgeleid en heeft naast haar diepgaande kennis van de Iokai Shiatsu ook een afgeronde opleiding in de acupunctuur en de Chinese Kruidenleer. Ans heeft een eigen praktijk in Amersfoort. Met haar uitgebreide praktijkervaring maakt ze de oosterse geneeskunde voor studenten begrijpbaar en inzichtelijk.

Ans aan het woord:

“In mijn lessen geef ik veel voorbeelden uit mijn eigen praktijk. Zo maak ik de theorieles levendig. Ik wek graag de nieuwsgierigheid van de studenten op en wil ook dat studenten zelf op onderzoek uit gaan. Dat is voor mij waar Iokai Shiatsu over gaat: Kennis overdragen van leraar op leerling. Van hart tot hart. Een levendige overdracht.”

Lees meer over Ans

Norbert grote Beverborg

Norbert is sinds 2013 directeur van de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu. Na afronding van de studie Iokai Shiatsu in 1999, is hij als assistent en docent verbonden gebleven aan de opleiding. Hij heeft jarenlang Eloise Sewell en Sasaki Sensei geassisteerd bij hun lessen en geeft les in de modules van het meridiaan, diagnose en klinische niveau. Norbert heeft daarnaast zijn eigen shiatsupraktijk in Delft en verzorgt met zijn bedrijf Helder Werk o.a. shiatsu stoelmassages voor het bedrijfsleven.

Norbert aan het woord:

“De oosterse geneeskunde heeft iets ongrijpbaars. Mijn kracht als docent ligt er in dat ik in staat ben om het ongrijpbare helder uit te leggen. Ik heb doorleefd wat ik mijn studenten leer en dat breng ik over. Daarnaast vind ik het fantastisch om als directeur actief te mogen zijn en de opleiding verder te ontwikkelen.”

Bekijk de video met Norbert

 Lex Kiers

Lex geeft les in de modules van het basis- en meridiaanniveau en is sinds 2002 verbonden als docent aan de opleiding. Naast zijn ervaring als shiatsutherapeut en docent heeft Lex heeft een achtergrond als Aikido docent. In zijn lessen gebruikt hij vaak oefeningen en inzichten uit de Aikido om de ongrijpbare zaken als ‘Ki’ (levensenergie) begrijpbaar te maken voor de studenten. Naast zijn werk als docent is Lex werkzaam als coach en trainer. Lex heeft tevens een eigen shiatsupraktijk in Den Haag.

Lex aan het woord:

“Ik heb een rustige stijl van lesgeven en laat mensen naar binnen kijken en leer hen bewust voelen. Iokai staat voor mij voor bewust leven. Voor het ontwikkelen van het vermogen om je aan te passen aan datgene wat zich voordoet in je leven. Voor accepteren dat je bent waar je bent op een bepaald moment. Niet doordenderen. Rust vinden. Vanuit contact en verbinding in het leven staan. De verbinding tussen body & mind.”

Lees meer over Lex

Rini de Smit

Rini is in 2003 afgestudeerd als Iokai Shiatsutherapeut en sindsdien verbonden aan de opleiding. Ze geeft sinds 2010 les in de modules van het basisniveau. Rini heeft jarenlang haar eigen shiatsupraktijk gehad en is nu naast haar werk als docent actief als shiatsustoelmasseur voor bedrijven. Rini heeft tevens een achtergrond als Qigong docente. In haar lessen benut ze haar diversiteit aan ervaring en zet ze de student centraal.

 

Rini aan het woord:

“Mijn stijl van lesgeven is eerlijk, direct en met aandacht voor de ander. In mijn lessen gebruik ik de nodige humor, want lesgeven gaat voor mij ook over plezier hebben. Het contact met studenten vind ik belangrijk. Ik probeer hen mee te geven wat mijn leraren en het leven mij hebben geleerd.”

Lees meer over Rini

Birute (Mala) Kubiliute

Mala is docent in het basisjaar. Ze is in 2012 afgestudeerd als Iokai Shiatsutherapeut en heeft sinds haar afstuderen Sasaki Sensei en Eloise Sewell geassisteerd bij de lessen. Mala geeft les in de modules van het meridiaan, diagnose en klinische niveau. Mala heeft een diepe interesse in de oosterse geneeskunde. Ze is tevens opgeleid in de Traditioneel Chinese Geneeskunde (TCM) en Japanse acupunctuur en Meridiaanleer.

Tanja van der Schaaf

Tanja van der Schaaf is onderwijscoördinator van de opleiding en zij geeft als docent les in de modules van het basisniveau en meridiaanniveau. Ze heeft sinds 2006 een shiatsupraktijk in Amsterdam en verzorgt tevens wekelijkse Do-In lessen. Als onderwijscoördinator is ze verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van verantwoordelijk voor ons vierjarig curriculum conform de vereisten van het HBO niveau en de e-learning omgeving.

Esther van den Enden

Esther van den Enden is als arts verbonden aan Con Amore en verzorgd de Medische Basiskennis lessen van de opleiding. Esther aan het woord:

‘Als kind wilde ik al huisarts te worden. Na mijn studie geneeskunde besloot ik eerst ervaring op te doen in de interne geneeskunde en daarmee een goede basis te leggen voor mijn toekomstige vak. Daarna liep het anders. Ik ging aan de slag als leidinggevende in het bedrijfsleven en later als projectleider en facilitator bij de rijksoverheid. Tot ik moeder werd, een burn-out kreeg en ik me realiseerde dat ik al heel lang niet meer mijn hart volgende maar vanuit mijn hoofd leefde en mezelf voorbij rende. Geïnspireerd door de therapeut die mij in deze fase begeleidde, besloot ik een beroepsopleiding tot therapeut en coach te volgen en een praktijk voor individuele therapie en coaching te starten.
In 2010 richtte ik mijn bedrijf HuisartsenTeamwork op. Hierin kwamen al mijn voorgaande opleidingen en ervaring samen. Ik begeleid als (team)coach en procesbegeleider teams in huisartsenpraktijken. Dit werk geeft me een unieke kijk in de keuken van de huisarts. Elk team en elke vraag is steeds weer anders. En tegelijkertijd zijn er ook algemeen geldende thema’s die het succes van een team beïnvloeden of zelfs bepalen. Zoals groepsdynamiek, samenwerking en communicatie, leiderschap en leidinggeven. Ik voel me bevoorrecht huisartsen / praktijkhouders en hun teams te kunnen helpen het beter met elkaar te hebben.
Tegelijkertijd heb ik me ontwikkeld als docent. Daarbij vind ik het belangrijk dat er zoveel mogelijk ruimte is voor ervaringsgericht leren en participatie door de deelnemers. Ik wil deelnemers meegeven dat leren ook leuk is! Naast medische basiskennis geef ik les in improvisatietheater en gaandeweg ben ik die twee steeds meer gaan combineren: ik pas werkvormen, oefeningen en energizers uit de improwereld toe tijdens de les (en tijdens teamdagen). Want improviseren doen we de hele dag. Je bewust worden van je natuurlijk vermogen tot improviseren en dat leren inzetten, zorgt dat je flexibeler omgaat met alles wat op je pad komt en daardoor juist steviger staat in het hier en nu.
Als docent medische basiskennis breng ik mijn passie en bewondering voor de mens in al zijn facetten graag over. Als je wat langer stilstaat bij de complexiteit van het leven kun je niet anders dan je verwonderen en verheugen dat het zo vaak zo goed gaat. Als docent wil ik inspireren en geïnspireerd worden. En dat mijn cursisten slagen voor mijn vak ;-).’

Eloise Sewell

Eloise is één van de grondleggers van de Iokai Shiatsu in Nederland en de oprichtster van de Amsterdamse School voor Iokai Shiatsu, de voorloper van de huidige beroepsopleiding. Met haar diepgaande kennis van Iokai Shiatsu en de oosterse geneeskunde weet Eloise al haar studenten te inspireren en te motiveren. Ze is geeft als gastdocent incidenteel les en treedt op als mentor voor de andere docenten.