Home > Nieuws > Shiatsulessen gedurende de Lock-down

Voor onze studenten en docenten was de lock-down periode een tijd van grotere veranderingen. De schok was groot toen we plotseling geen les meer konden geven. ‘Wat doen we nu!?’ was de grote vraag.

In de afgelopen jaren hebben we veel tijd en energie geïnvesteerd in onze elektronische leeromgeving, en dat bleek nu de uitkomst: we konden deze omgeving direct gaan uitbreiden om hem in te zetten voor shiatsu web colleges en aanvullend online onderwijs.

Hadden we in deze omgeving al veel ondersteunend lesmateriaal voor onze studenten ondergebracht, zoals readers, instructiefilms met kata’s en meridiaanbehandeling, dit hebben we uitgebreid met veel aanvullend materiaal. Alle docenten, ieder op zijn eigen vakgebied, hebben diverse video’s, readers en online webinars gemaakt, zowel voor de theorie als de praktijk.

Het was een dynamische tijd waarin bergen werk verzet zijn en waarin veel van ieders improvisatietalent gevraagd werd. Partners werden ingezet als model en aan de hand van ingestuurde video’s werden praktijkbehandelingen van studenten besproken. De wekelijkse online Do-In lessen en meditaties werden eveneens door veel studenten bezocht. Theorietoetsen vonden eveneens online plaats.

De periode was geen makkelijke periode voor iedereen. Vooral de praktijklessen en de groepssfeer tijdens de lessen werd erg gemist, zowel door studenten als docenten. Toch hebben de studenten veel waardering kunnen opbrengen voor de wijze waarop we de overgang naar het online lesgeven hebben vormgegeven.

In afgelopen periode hebben we ook de voordelen van het online lesgeven gezien. Theorie en ook casusbesprekingen lenen zich bij uitstek voor het geven van een online Webinar. Vooral omdat de lessen opgenomen worden en door iedereen achteraf in eigen tijd nogmaals bekeken kunnen worden. Daarnaast hebben we de waarde gezien van lesmateriaal in de vorm van video’s als ondersteuning van de praktijklessen. Deze vorm van ondersteuning zal blijvend een plek krijgen in de wijze waarop we lesgeven. Zonder de lock-down hadden we nooit in zulk een korte tijd een overgang gemaakt naar online lesgeven.

Gelukkig mogen we sinds 15 juni weer lesgeven in onze studio’s te Amersfoort, Amsterdam en Delft. Zowel de studenten als als docenten zijn erg blij dat er weer les is, face to face contact is!  Onder een strikt protocol mogen we elkaar weer aanraken en kunnen we de praktijklessen weer geven.

We zijn en blijven een praktische opleiding. Maar de online ondersteuning biedt ons de mogelijkheid om ons tijdens de lessen nog meer op de praktijk te concentreren en nog meer aanwezig te zijn voor onze studenten.