Home > Artikelen > Wat is Ki?
shiatsu oosterse geneeskunde ki levensenergie alternatieve geneeskunde

Shiatsu is de studie van Ki. Maar wat is Ki eigenlijk? Als je shiatsutherapeuten of studenten deze vraag stelt, krijg je verschillende en niet altijd even duidelijke antwoorden. Hoe kan dat? 

Het Japanse woord Ki, of Qi in het Chinees wordt vaak vertaald als ‘Levensenergie’. Dit is echter een vertaling die te beperkt is en geen recht doet aan wat Ki werkelijk is. Ki is moeilijk te vertalen in een Nederlands of Engels woord. In Japan is het begrip Ki een vanzelfsprekend woord dat veel gebruikt wordt. Doch als je een Japanner de vraag stelt ‘wat is Ki?’ krijg je waarschijnlijk een even vreemde en nadenkende blik dan als je een Nederlander de vraag stelt, ‘wat is het leven?’. In de oosterse denkwijze is een theoretische beschouwing over wat Ki is een volstrekt rare gedachte. Ki of Qi wordt functioneel opgevat. Het gaat erom wat Ki doet.

Het begrip Ki is voor ons zo ongrijpbaar omdat we gewend zijn een scheiding te maken tussen materie en energie. Het ene kunt je vastpakken en zien. Het andere kun je meten. In de traditioneel oosterse denkwereld bestaat die scheiding niet. Materie en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kun je niet scheiden. Ki laat zich het beste omschrijven als energie die op het punt staat over te gaan in materie of materie die op het punt staat over te gaan in energie. Het Chinese symbool voor Qi (Ki) geeft dit goed weer. Het geeft de opstijgende damp, de essentiële delen weer die ontstaan uit het verwarmen van rijst of granen.

De manifestaties van Ki
Ki is niet iets wat we vast kunnen pakken of kunnen zien. Wel kunnen we de manifestaties van Ki zien. In de traditionele oosterse opvatting is Ki de drijvende kracht achter alles in ons bestaan. Zowel in de natuur om ons heen als in onszelf.

In de natuur kun je Ki soms voelen als vroeg in februari de lente zich voorzichtig aankondigt. Je kunt nog nergens zien dat het lente is, maar er hangt een onzichtbare energie in de lucht van verandering. Een gevoel van de ontluikende natuur die nog net niet zichtbaar is. Ki kun je wellicht waarnemen als een bloemknop die op het punt staat open te gaan, of een roofdier dat op het punt staat zijn prooi te bespringen. Er zijn van die zeldzame momenten in de natuur dat je Ki kunt voelen in de vorm van een rilling of een vibratie. De ene keer in een situatie waarin veel van ons gevraagd en alle zintuigen op scherp staan, een andere keer als we heel rustig en stil zijn.

Ook in onszelf is Ki de drijvende kracht achter alles. Er zijn momenten waarop je Ki in jezelf makkelijker kunt voelen. Bijvoorbeeld op die momenten waar je aan een leuke nieuwe klus begint en er super veel zin in hebt. Je voelt van binnen het enthousiasme en de energie bruisen. Of in die momenten die iedereen wel kent en waarin je minder goed in je vel zit. Je staat in de ochtend op, kijkt in de spiegel en krijgt een bevestiging van dat wat je eigenlijk al weet. Je ziet er precies zo uit als je jezelf voelt! Een uitdrukking of manifestatie van jouw Ki op dat moment.

Shiatsu en Ki
Shiatsu is de studie van Ki. Gedurende de vier jaar van onze opleiding bestuderen we Ki in al zijn vormen. Zowel in onszelf als bij onze cliënten. Een omvangrijk studie omdat het een studie van het leven is. We bestuderen de manifestaties van Ki. Hoe Ki zich manifesteert bij ziekte en bij gezondheid. De diagnostiek van de oosterse geneeskunde is gebaseerd op de kennis van Ki. Het is mogelijk om in een verstoring van de Ki al te onderkennen nog voordat deze zich in de vorm van fysieke symptomen heeft geopenbaard. In een vroeg stadium als nog alleen de Ki verzwakt of verstoord is en nog geen fysieke vorm heeft, is een behandeling het meest doeltreffend. Hoe dieper de ziekte het lichaam is binnengedrongen en vorm heeft gekregen, hoe moeilijker hij te behandelen is. De kracht van shiatsu ligt in het vroegtijdig herkennen en behandelen van de verstoring.

Meridianen en Ki
In Iokai Shiatsu communiceren we met iemands Ki en beïnvloeden we die via meridianen. Wij als mens hebben diverse functies. Al die functies samen maken wie wij zijn. Onze emoties, gedachten, onze spijsvertering, onze bewegingen. Allemaal zijn dit functies die ons maken tot wie we zijn. In ons lichaam hebben we een drie dimensionaal netwerk van meridianen. Een netwerk waarin de Ki circuleert en onze levensfuncties mogelijk maakt. Via de meridianen kunnen we een levensfunctie waarnemen en beïnvloeden. Meridianen zijn hierbij niet zoals je vaak leest kanalen waar energie door heen stroomt. Het zijn manieren om te communiceren met onze levensfuncties. Levensfuncties die oneindig complex en soms moeilijk te bevatten zijn. Dat maakt Iokai Shiatsu een interessante studie die nooit eindigt en altijd weer nieuwe inzichten openbaart.

Ki leren voelen
In de vierjarige opleiding tot Iokai shiatsutherapeut leer je niet alleen hoe de Ki zich manifesteert, je leert ook om Ki te voelen en te beïnvloeden.  Ki voelen is voor iedereen te leren. Het is een van die kwaliteiten die we allemaal hebben, maar vaak verleerd zijn. Naarmate de opleiding vordert ontwikkel je deze gevoeligheid steeds verder. Je neemt de Ki waar, je voelt de Ki en kunt door het uitoefenen van druk met je duimen, vingers of handen, de Ki ook beïnvloeden. Als je dat op de juiste manier doet, kun je iemands levensfunctie verbeteren en zorgen dat die persoon zich beter voelt en dat klachten verbeteren.