Home > Nieuws > De zin van bewegen
iokai shiatsu massage oosterse geneeskunde

Enige tijd geleden heb ik een blog gepost over de Zen van het hardlopen. Met daarin een uitleg hoe hardlopen, doorbloeding en spirit een relatie met elkaar hebben. De afgelopen weken heb ik cliënten behandeld die weinig energie (Ki) hebben. Ze brengen een groot gedeelte van de dag door met thuiszitten. Komen niet in beweging. Kunnen ook moeilijk in actie komen. Dit bracht me weer op het belang van bewegen!

In de oosterse geneeskunde zijn Ki en bloed onlosmakelijk verbonden. Ki maakt dat bloed in beweging kan komen en als bloed beweegt is er Ki. Als bloed niet beweegt, is er geen Ki. Als er weinig Ki is, komt bloed moeilijk in beweging. Door te sporten komt bloed in beweging. Dan is Ki ook in beweging. Als Ki in beweging is voelen we ons actiever, beter en is er motivatie en zin in dingen. En als bloed in beweging is worden het weefsel en de organen beter gevoed. En dat genereert structureel weer meer Ki.

Kortom een pleidooi voor sporten en bewegen!